AFA
art for ALL
umenie pre všetkých
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 
Ciele projektu AFA:

1. Zorganizovať dlhodobý dramaterapeutický proces pre herečky a hercov Divadla bez domova.

Zorganizovať 3 divadelné predstavenia pre širokú verejnosť v Bratislave a 1 div. predstavenie pre odsúdených vo väznici v Košiciach.
21.3.2018 Bábka            
23.5.2018 Flashback        
 6.6.2018 Flashback
10.7.2018 Viac o predsatvení:     Košice-Šaca

3. Zorganizovať intenzívny workshop pre odsúdených vo väzení v Košiciach.
http://www.zvjs.sk/?news=2380shapeimage_3_link_0

Projekt AFA obsiahne 3 oblasti činnosti Divadla bez domova:


"A" (ART) - divadelné predstavenia pre širokú verejnosť a pre odsúdených

"F" (FOR) - divadelné skúšky - dlhodobý dramaterapeutický proces

"A" (ALL) - divadlný workshop pre odsúdených vo väzení Košice-Šaca


Odohráme 3 div. predstavenia v Bratislave pre širokú verejnosť. Súčasťou každého predsatvenia je aj beseda s divákmi. Je to dôležitý moment, v ktorom majú všetci možnosť komunikovať a novej úrovni nachádzať porozumenie, empatiu a možnosť dozvedieť sa niečo nové. Jedno predsatvenie zahráme aj pre odsúdených vo väzení Košice-Šaca. Všetky predstavenia odohráme zadarmo, teda sa ho zúčastbia ľudia z najrôznejších soc. vrstiev, študenti, umelci, ale i iní ľudia bez domova, či podnikatelia, skrátka naozaj široká verejnosť, v prípade odsúdených to bude ojedinelá možnosť.


Dlhodobý dramaterapeutický proces, ktorý prebieha počas celého divadelného roka bude v rámci tohoto porjektu v trvaní min. 10 div. skúšok. Dva krát do týždňa, vždy v pondelok a v stredu sa na viac ako dve hodiny stretáva celý divadelný tím a pracuje na novej div. hre, alebo oprašuje a pripravuje už naskúšanú hru v novom obsadení, alebo v aktualizovanej podobe. Táto dlhotrvajúca, pravidelná činnosť s pevne nastavenými hranicami dáva ľuďom bez domova, ale i ich telesne postihntým kolegom a kolegyniam, priestor na osobný rast, bezpečné prostredie na sebavyjadrenie sa a zdielanie na umeleckej, aj ľudskej úrovni.


Divadelný workshop pre odsúdených vo väzení v Košici-Šaci bude ojedinelý pokus o prácu s touto cieľovou skupinou prostredníctvom divadelných techník. Ľudia po výkone trestu sú totiž vystavení riziku bezdomovectva a v podstate neexistuje resocializačná rehabiliticácia pre takýchto ľudí. Naše občianske združenie dlhodobo spolupracuje s inými organizáciami v zahraničí (Nórsko, Španielsko, Poľsko), ktoré pracujú priamo vo väzení a chceme aj našu prácu obohatiť o túto formu sociálno - umeleckej podpory, ktorá bude na Slovensku unikátom.

podporil Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis


REPORTÁŽE

ZAUJÍMAVOSTI

24. októbra 2017 sa v jedálni bloku A uskutočnila beseda s predstaviteľmi ob-čianskeho združenia Divadlo bez domova. Patrik Krebs, Madlen Komárová a Tomáš Kubiš sa podelili s odsúdenými o svoje bohaté skúsenosti pri práci s ľuďmi na okraji spoločnosti.

Beseda s predstaviteľmi „Divadla bez domova“

Reportáž

Divadlo založila Patrikova žena Uršuľa pred trinástimi rokmi. Sídlia v Bratislave a ich prvými žiakmi, hercami boli predajco-via časopisu Nota Bene. Odvtedy sa ich herecký tím rozšíril a pracujú tiež s telesne postihnutou mládežou a ľuďmi v ťažkých životných situáciách. Pomáhajú členom komunity vysporiadať sa s handicapom alebo traumatickými zážitkami pomocou dramatoterapie. Najväčšiu radosť im robí, ak herec odíde z divadla a úspešne sa za-radí do spoločnosti. Madlen a Patrik štu-dovali na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Práca v tejto komunite nie je ich zamestnaním, Patrik je učiteľ anglického, španielskeho a sloven-ského jazyka, Tomáš je sociálny pracovník.

Madlen navštívila ústav počas svojej dovo-lenky na Slovensku. Žije na Kanárskych ostrovoch a pracuje ako dobrovoľníčka s odsúdenými v ženskej väznici v Lanzaro-te. Porozprávala o svojej činnosti v diva-delnom krúžku, v rámci ktorého nacvičuje s odsúdenými ženami rôzne divadelné hry. So svojimi zverenkyňami natočili video, v ktorom posielajú pozdravy na Slovensko a vyzývajú ku kúpe tričiek s originálnymi odkazmi, ktoré vyrobili v rámci terapie.

Reportáž

Beseda sa niesla v priateľskej atmosfé-re, hostia profesionálnym a nenúteným spôsobom vtiahli odsúdených do diskusie a motivovali ich k tvorivej tvorbe. Po tejto osobnej skúsenosti vyjadrili spontánny záujem prísť zahrať divadelné predstave-nie aj našim odsúdeným a venovať sa vy-branej skupine v rámci workshopu. V záve-re besedy nechýbal priestor na otázky. Z publika bolo cítiť, že ich Divadlo bez domova zaujalo a radi by ich videli hrať.

Hosťom odsúdení vyjadrili obrovskú úctu a vďačnosť za to, že sa dlhé roky ve-nujú práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Patrí im i veľká vďaka za prijatie pozvania do nášho ústavu a dar do väzenskej knižni-ce, publikáciu Umenie – vzdelávanie – terapia (manuál rozvoja sociálnych zruč-ností).

npor. ThLic. Radovan Sekan

ods. Lukáš Choma

Trvanie projektu:


15.FEB - 31.AUGUST 2018

O výsledkoch workshopu čítajte TU

Ciele projektu AFA:

1. Zorganizovať dlhodobý dramaterapeutický proces pre herečky a hercov Divadla bez domova.

Zorganizovať 3 divadelné predstavenia pre širokú verejnosť v Bratislave a 1 div. predstavenie pre odsúdených vo väznici v Košiciach.
21.3.2018 Bábka            
23.5.2018 Flashback        
 6.6.2018 Flashback
10.7.2018 Viac o predsatvení:     Košice-Šaca

3. Zorganizovať intenzívny workshop pre odsúdených vo väzení v Košiciach.
http://www.zvjs.sk/?news=2380shapeimage_4_link_0