PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

AFA 2019

JÚN - OKTÓBER 2019

Projekt prinesie úplne novú skúsenosť nám v Divadle bez domova i odsúdeným ženám, ktoré majú minimálnu možnosť na resocializačné aktivity a vo všeobecnosti styk so životom za väzenskými múrmi. Pri komunikácii s pedagógmi a pracovníkmi väzenskej stráže sme sa dozvedeli, že vo všeobecnosti je oveľa viac možností a aktivít nastavených pre odsúdených mužov, aj preto sme sa rozhodli priniesť divadelné predstavenie pre ženy.


Projekt je zameraný na prípravu a realizáciu predstavenia pre odsúdené ženy vo väzení v Bratislave. Našim dlhodobým cieľom je aj prevencia bezdomovectva, ktorú sa snažíme napĺňat okrem iného i hraním predsatvení a prácou s ľuďmi vo výkone trestu. V minulosti sme mali možnosť niekoľko krát vystúpiť vo väzeniach (Košice, Košice-Šaca, Ilava), vždy však pre odsúdených mužov. Vďaka tomuto projektu budeme mať možnosť odohrať predsatvenie pre odsúdené ženy. Počas skúšok sa zameriame aj na prípravu na diskusiu, ktorá bude po predstavení, kde citlivo priblížime problémy vylúčených skupín obyvateľstva a načrtneme niektoré možné riešenia, najmä dramaterapeutického charakteru.


 

PROJEKT PODPORIL: Nadačný fond Merceded-Benz Financial v nadácii PONTIS