Čisté zviera

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

16.10.2019, 19:00


Čisté zviera/Slávnostná premiéra


Tlačová správa:


Divadlo bez domova, 7. 10. 2019, Bratislava


Premiéra: Čisté zviera

Divadlo bez domova Vás srdečne pozýva na slávnostnú premiéru inscenovaného čítaniaČisté zviera. Predstavenie sa uskutoční 16. októbra 2019 o 19:00 v Pisztoryho paláci na Štefánikovej 25 v Bratislave.


V inscenovanom čítaní poviedok z knihy Čisté zviera od Uršule Kovalyk odletíte podivuhodnou leteckou spoločnosťou do magického sveta starej ženy, ktorá sa v jedno popoludnie rozhodla upratať svoju krásnu drevenú knižnicu.

Účinkujú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím a inak sociálne vylúčené či znevýhodnené osoby.


Dramaturgia a réžia: Uršuľa Kovalyk a Patrik Krebs

Pohybová spolupráca: Tomáš Kubiš

Hudba: Oskar Rózsa

Scéna a kostýmy: Eva MatkuliakováDivadlo bez domova je komunitné divadlo, v ktorom hrajú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím a inak sociálne vylúčené či znevýhodnené osoby.


Podrobné informácie nájdete na www.divadlobezdomova.sk.


Podujatie na Facebooku: Čisté zviera # slávnostná premiéra.Kontakt: Patrik Krebs

     patrikk@mac.comalebo        Uršuľa Kovalyk

     ursulka@mac.com

                 0907 214 292Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Vznik a realizáciu predstavenia tiež podporili: Bratislava-Staré Mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Nota bene, Drift Advertising, INY DESIGN.


Ďalšie info:


Inscenované čítanie z knihy od Uršule Kovalyk, ktorá reflektuje vnútorné konflikty rôznych žien vyplývajúce z civilizačného stresu, medziľudských vzťahov, spoločenských stereotypov a starnutia vo veľkomeste. Účinkujú ľudia bez domova, telesne postihnutá mládež a inak sociálne vylúčené osoby.


Dramaturgia a réžia: Uršuľa Kovalyk a Patrik Krebs

Pohybová spolupráca: Tomáš Kubiš

Hudba: Oskar Rózsa

Scéna a kostýmy: Eva Matkuliaková

Hrajú: herci a herečky Divadla bez domovaKontaktné údaje:

Divadlo bez domova

Pisztoryho palác

Štefánikova 25, 81104 BratislavaHlavný cieľ projektu:

Vytvorenie, naskúšanie, odpremiérovanie a reprízovanie inscenovaného čítania knihy Čisté zviera, v ktorom účinkujú herci a herečky DBD.


Účel projektu:

Sociálna a kultúrna integrácia ľudí bez domova a iných sociálne vylúčených osôb, ich neformálne vzdelávanie a zlepšenie ich sociálnej situácie.


Prínos projektu:

Vznik netradičnej divadelnej performance, ktorá kladie dôraz na čítanie pôvodnej slovenskej prózy a zapája do kultúrneho života vylúčené skupiny obyvateľstva.


Slávnostnú premiéru predbežne plánujeme októbri 2019 v Pisztoryho paláci v Bratislave.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.Projekt tiež podporili: Bratislava-Staré mesto, Bratislavský samosprávny kraj