február 2022 – december 2022


PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

Divadlo bez domova pre ľudí z Ukrajiny

V rámci projektu plánujeme 3-krát uviesť divadelné predstavenie Bábka v ukrajinskom jazyku pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny a zorganizovať 2 dramaterapeutické workshopy pre deti a mládež z Ukrajiny. Naším zámerom je prostredníctvom divadla, dramaterapeutických, iných umeleckých či expresívnych prístupov a neformálneho vzdelávania poskytnúť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny možnosť kultúrneho vyžitia, psychohygieny, psychosociálnej podpory a sebaposilnenia.


Pohybové divadelné predstavenie Bábka plánujeme uviesť v ukrajinskom

jazyku, čím chceme ponúknuť kultúrny a umelecký zážitok ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Predstavenie bude určené najmä pre dospelých a staršie deti. Predstavenie sa dotýka témy samoty. Po predstaveniach prebehne krátka diskusia herciov a herečiek s publikom, kedy sa diváci a diváčky budú môcť nášho tímu opýtať, čo ich zaujíma. Ľudia z Ukrajiny nachádzajúci sa v neľahkej životnej situácii budú mať možnosť tiež vidieť, ako môže umenie prispieť k zvládaniu rôznych životných okolností. Súčasťou projektu je celkovo 6 divadelných skúšok. Herci a herečky sú za svoju umeleckú prácu na skúškach a v predstaveniach finančne odmeňovaní/-é.


2 dramaterapeutické workshopy budú určené pre študentov základných (od 5. ročníka vyššie) a stredných škôl. Využijeme na nich najmä neverbálne dramaterapeutické a expresívnoterapeutické prístupy a postupy so zameraním na spracovanie traumy, sebaposilnenie, spoluprácu, neformálne vzdelávanie a získanie zručností (napr. hra na hudobné nástroje, divadelná improvizácia atď.). Umeleckými lektormi workshopov budú členovia organizačného tímu divadla, ich spolulektormi a súčasne účastníkmi budú aj herci a herečky Divadla bez domova. Príde tak k prepojeniu a spolupráci ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách, pričom sa môžu navzájom priblížiť, spoznať, obohatiť či inšpirovať. Herci a herečky sú za svoju umeleckú prácu na workshopoch a skúškach finančne odmeňovaní/-é. Na workshopoch sa nezúčastňuje celý herecký tím, ale minimálne 4 herci alebo herečky.


Projekt „Divadlo bez domova pre ľudí z Ukrajiny“ podporila Nadácia mesta Bratislavy z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.