Divadlo pre všetkých 2021

PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

apríl 2021 - december 2021


Hlavným zámerom projektu je naďalej pokračovať a rozvíjať našu umeleckú a dramaterapeutickú prácu, ktorá spája ľudí bez domova, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudí so psychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnené osoby. S našimi hercami a herečkami sa budeme pravidelne - minimálne dvakrát týždenne stretávať na divadelných skúškach v Pisztoryho paláci, kde budeme spoločne umelecky tvoriť a spolupracovať, realizovať rôzne divadelné a dramaterapeutické cvičenia, hrať na hudobné nástroje, pripravovať sa na uvádzanie divadelných predstavení, neformálne ich vzdelávať, zveľaďovať náš divadelný priestor, diskutovať, zdieľať, pomáhať si, navzájom sa podporovať, inšpirovať a motivovať.


Divadelné skúšky teda predstavujú základnú aktivitu, od ktorej sa ďalej odvíjajú divadelné predstavenia pre verejnosť. V nich prezentujú herci a herečky výsledky svojej práce, „spoločnosť“ v hľadisku v týchto momentoch od ľudí bez domova a ďalších znevýhodnených ľudí prijíma. Prichádza tu k búraniu hraníc a prepojeniu znevýhodnenej časti spoločnosti s majoritou. V rámci projektu odohráme 4 divadelné predstavenia s následnou diskusiou s diváčkami a divákmi.


Herci a herečky sú za svoju umeleckú činnosť a prácu finančne odmeňovaní a odmeňované, čo prispieva k zlepšovaniu ich finančnej a sociálnej situácie a pomáha im to platiť ubytovanie, stravu či lieky.


Projekt „Divadlo pre všetkých 2021“ je realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.