Divadlo v paláci

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

uvádzanie divadelných predstavení, divadelné skúšky a tvorba nového predstavenia


Trvanie projektu: jún 2019 – december 2019

Projekt „Divadlo v paláci“ je zameraný na zabezpečenie základného fungovania Divadla bez domova a na kontinuálne pokračovanie a prezentovanie našej divadelnej práce s ľuďmi bez domova, s ľuďmi s telesným postihnutím a s inak sociálne znevýhodnenými osobami v roku 2019. Základom projektu sú pravidelné divadelné skúšky a pravidelné uvádzanie divadelných predstavení pre verejnosť. Skúšky a domáce predstavenia prebiehajú v ľavom krídle Pisztoryho paláca, ktorý je Staromestským centrom kultúry a vzdelávania. Spolu tak chceme odohrať 7 divadelných predstavení/vystúpení, na ktoré budú mať diváci vstup zdarma. Súčasťou projektu sú pravidelné divadelné skúšky, ktoré sú priestorom, kde spoločne s našimi hercami a herečkami umelecky tvoríme, experimentujeme, realizujeme rôznorodé divadelné či dramaterapeutické cvičenia a pripravujeme sa na uvádzanie predstavení. Zvyčajne skúšame 2-krát týždenne a počas projektu zrealizujeme približne 50 divadelných skúšok. Pred predstaveniami sa konajú kostýmové, svetelné a zvukové skúšky. V roku 2019 plánujeme tiež vytvoriť, naskúšať a odpremiérovať inscenované čítanie pôvodnej slovenskej prózy našej principálky Uršule Kovalyk „Čisté zviera“.Ciele projektu


- zabezpečiť fungovanie jedinečného divadla v roku 2019

- zrealizovať 7 predstavení/vystúpení pre verejnosť a približne 50 divadelných skúšok

- prispievať k rozmanitosti alternatívneho kultúrneho života v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania v Pisztoryho paláci, v bratislavskom Starom Meste a súčasne propagovať umenie vznikajúce v bratislavskom Starom Meste aj za jeho hranicami

- zviditeľňovať ojedinelú a netradičnú umeleckú prácu znevýhodnených skupín/jednotlivcov a tým narúšať a odbúravať stereotypy, predsudky, xenofóbiu a rasizmus

- vytvárať platformu pre stretávanie sa sociálne znevýhodnených ľudí s majoritou, stieranie hraníc, ktoré medzi nimi často existujú, a scitlivovanie verejnosti

- zamedzovať kultúrno-spoločenskému vylúčeniu znevýhodnených skupín

- poskytnúť ľuďom bez domova a ľuďom s telesným postihnutím priestor na zmysluplné trávenie času, osobný rozvoj, sebarealizáciu a prezentáciu

- ponúkať umenie dostupné širokej verejnosti – bez ohľadu na sociálnu či finančnú situáciu

- presadzovať myšlienku „aj divadlo je práca“

- zapojiť do pravidelného skúšania a hrávania predstavení 13 hercov/herečiekProjekt podporil: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto