2.DECEMBER     PIATOK / FRIDAY:


Štúdio 12


17:00   Ticho a spol.     SK      Stopy snov / Traces of dreams


Pol roka sme sa rozprávali, hrali, snívali. Stopy z tohto prerušovaného dialógu Vám prinášame.

Half of the year we were talking, playing, dreaming. We are bringing you traces of this discontinuous dialogue.18:30   Len tak tak        SK   Pohyblivé pobrežie / Moving shoreline


Tanečná inscenácia o zemi, vode a kolesách.

Dance piece about earth, water and wheels.

 Malá Scéna STU


19:30   Divadno            CZ      Renata


Predstavenie vzniklo na základe nahrávok rozhovorov s pražskými bezdomovcami v okolí Masarykovho nádraží a Staroměstského náměstí a je venované všetkým ľuďom bez domova, ktorí neprežili. 

The performance is based on recordings of interviews with homeless people in Prague near Masarykovo nádraží and Staroměstské náměstí and is dedicated to all the homeless people who did not survive.

Renata *1975 †2010


20:30   Karel Lampa     CZ     Travesty show

SPECIAL GUEST:   KAREL LAMPA    CZ


Konečne tento všestranný umelec predstavý svoju klasickú show.

Finally, this versatile artist will present his classic show.


21:30   Black deep                  Jack the Ripper & Lidice

            dance theatre   CZ


Starý príbeh, nová tvár. / An old story, new face.

3.DECEMBER SOBOTA / SATURDAY:


9:00   Workshop          PL+FIN+SP+IT+SK

           ARTERY       

   

SPECIAL EVENT:   WORKSHOP   ARTERY

Umenie + terapia + vydelávanie = ARTERY

Art + therapy + education = ARTERY


12:30  Conference       PL+FIN+SP+IT+HU+SK

                                    SPECIAL LUNCH: 

                                    CONFERENCE  ERROR


Všetko, čo dokážeš zjesť a absorbovať – stretnutie nápadov.

All you can eat and absorb – meeting of ideas.


Štúdio 12


15:00  Teatr Grodzki PL  

Magická hora a pár faktov z môjho života / Magic mountain and a few facts from Mann’s life

Ide o vizuálny príbeh s hercami, bábkami a animáciami, zobrazujúci silu závislosti.

“Mal trinásť, keď začal fetovať...“

Inšpirované Thomasom Mannom a skutočnou udalosťou.

It is a visual story about the power of addiction with actors, puppets and animations.

“He was 13, when he started taking drugs…”

Inspired by Thomas Mann and a true story.16:00  AHA                 HU     Protipóly / Counterparts


Keď riešiš problém alkoholom, tak riešenie je... /

If you solve your problem with alcohol, the solution is...


17:30  Compagnia

           del filo              IT      Rozmotajme to klbko! / Unravel this

                                             ball of wool


Spidugghia sta’ matassa  - dozvieme sa, čo táto typická fráza zo Sicílie znamená...

Spidugghia sta’ matassa  - we will find out what this typical phrase says…


18:30  Od podlahy      SK    O kráse a škaredosti / About beauty

                                            and uglinessMalá Scéna STU


20:00  Divadlo bez

           domova           SK     Zázračné dieťa / A Child Prodigy


Ako štvorročná vedela som hrať na klavíri...

When I was four I knew how to play piano...


21:30  Para                SK                SPECIAL  SHOW:   PARA  SK


Koncert / ConcertĎakujeme:

Visegrad Fund, Slovenské elektrárne ENEL, Poľský Inštitút, Drift, Štúdio 12, Nota Bene, Apothecary Films, Hostel Bluess, Ganesh, Todos, PP Partners