29. & 30. NOVEMBER 2013 - PALÁC PISZTORY - BRATISLAVA

Medzinárodný festival bezdomoveckých a komunitných divadiel ERROR po siedmy krát privítal divadlá z Česka, Holandska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska a v slovenskej premiére premietol filmy o divadlách z Belgicka, Fínska a Portugalska.

Súčasťou programu bola aj Konferencia - ERROR 13, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších divadiel, napríklad z Anglicka a Nemecka.


International festival of homeless and community theaters ERROR hosted for 7th time theatre groups from Czech Republic, Holland, Hungary, Poland, Slovenia and Slovakia and screened in Slovak premiere films about theaters from Belgium, Finland and Portugal.

As a part of the official program was the Error Conference, where were present artist from other theatre groups, e.g. from England or Germany.