KRVAVÝ KĽÚČ

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 
 

Štyri tradičné príbehy o tom, ako žiť a prežiť. Legendy a mýty o nachádzaní a rozvíjaní vlastnej identity, rozpoznaní nástrah a pascí, nadviazaní a udržaní uspokojivých medziľudských vzťahov, nebezpečenstve závislosti na škodlivých zvykoch. Krutosť a krása,

strach a odvaha...

Príbehy O Modrofúzovi, Baba Jaga, Červené topánky a Žena – kostra sú inšpirované knihou C. P. Estées Ženy, ktoré behali s vlkmi.

Krvavý kľúč nadväzuje na prvý divadelný projekt občianskeho združenia Proti prúdu/Nota bene Túžby z ulice. Po úspešnom cykle predstavení sa OZ Proti prúdu rozhodlo iniciovať ďalšiu divadelnú aktivitu, rovnako ako predtým v spolupráci s Divadelným ústavom a Štúdiom 12.

V inscenácii Krvavý kľúč hrajú bezdomovci spolu so sociálnymi pracovníkmi a spolupracovníkmi OZ Proti prúdu/Nota Bene. Spoločná účasť obidvoch skupín je pritom veľmi dôležitá: bezdomovci prinášajú svoju autentickú skúsenosť a zjav, nenásilne si upevňujú sebavedomie, získavajú a rozvíjajú sociálne zručnosti apod. Sociálni pracovníci sa hlbšie zoznamujú s novými aspektmi práce so svojimi klientmi a nadobudnuté skúsenosti môžu potom ďalej využívať vo svojej odbornej praxi.

Inscenáciu sme skúšali pol roka. Najskôr sme hľadali tému – prešli sme od fascinácie svetom lordov cez vhodné spoločenské správanie až po staré krásne a poučné príbehy. Asi sa do nich nakoniec aj tak dostalo to, čo sme pôvodne chceli. Začínali sme jednoduchými uvoľňovacími a uvedomovacími cvičeniami, pomaličky pridávali etudy, čítané skúšky a nakoniec sme vyšli do priestoru. Postupne sme vytvorili spoločenstvo aj s našimi výtvarníkmi, ktorí nám pomohli vytvoriť zázrak divadla. Ďakujeme vedeniu OZ Proti prúdu za podporu a dôveru ako aj všetkým našim kolegom – predajcom, ktorí s nami začali robiť, no potom z rôznych dôvodov spoluprácu prerušili.

Od októbra do decembra 2005 realizujeme projekt „Cesta okolo sveta“ – 12 vystúpení v sociálnych inštitúciách na celom Slovensku.


 

Scénar: Uršuľa Kovalyk a Anna Grusková
Réžia: Anna Grusková a Patrik Krebs
Koncept: Anna Grusková
Výprava: Eva Rácová a Slavo Bachorík
Produkcia: Silvia Gregoričková
Hrajú: predajcovia Nota bene - ľudia bez domova, sociálni pracovníci a dobrovoľníci spolupracujúci s OZ Proti prúdu: Anton Erös, Janka Erösová, Viktorka Erösová, Silvia Gregoričková, Anna Grusková, Augustín Horváth, Dominika Komínková, Uršuľa Kovalyk, Patrik Krebs, Beata Labiková, Michal Labik, Adriana Rigová.
Premiéra: 23. 4. 2005
Hosťovanie: festivale Mezi ploty v Brne (21. 5.) a v Prahe (28. 5. 2005).


 

Anotácia k divadelnej hre