Letný workshop 22

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 
Počas letných prázdnin zorganizujeme intenzívny divadelný workshop. Každý deň budeme mať divadelné skúšky, ktoré budú trvať minimálne 4 hodiny. Zo skúseností vieme, že často trvajú dlhšie, keďže budeme skúšať predstavenie Bábka v ukrajinskom jazyku a aj venovať sa čisteniu divadelného priestoru. 
Divadelné skúšky sú vlastne intenzívny dramaterapeutický proces, vďaka ktorému budeme schpní za relatívne krátky čas (jeden týždeň) pripraviť divadelné predstavenie v ukrajinčine a aj otvárať témy ako sú vojnový konflikt, opustenie domova, krajiny, rodiny a iné ťažké oblasti, ktoré sú prítomné v komunite ľudí na úteku. Po predstavení totiž vždy nasleduje diskusia s publikom, kde sa diváčky/diváci, alebo herečky/herci môžu dotknúť citlivých tém. Vhodným vedením diskusie, ale aj témou samotného predstavenia Bábka môžeme posilniť pocit spolupatričnosti a súnáležitosti.
Dôležitou časťou workshopu je aj praktické udržiavanie nášho divadelného priestoru - teda čistenie a dezinfekcia.

PODPORIL: Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis