Projekt MEDART je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie. Tento text vyjadruje iba názor autora a Európska komisia a Národné agentúry nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto texte.