PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 
 

Výročná správa za rok 2007.Naším hlavným poslaním, je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou, umeleckou formou, akou je divadlo, performance, tanec alebo spev. Momentálne tvoríme hlavne s ľuďmi bez domova, s telesne postihnutou  mládežou a mládežou so sociálne znevýhodnených rodín. Divadlo bez Domova dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.


Divadlo bez domova neformálne vzniklo v roku 2005, prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a zaregistrovalo sa 12.5.2006 na MV SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame.

Štatutárnym zástupcom je Patrik Krebs, sídlime v Bratislave, a momentálne máme štyroch členov, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov.

Našu divadelnú komunitu tvoria ľudia bez domova (predajci Nota bene), telesne postihnutá mládež, mládež zo sociálne znevýhodnených rodín,  sociálny pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem.Najdôležitejšie aktivity za rok 2007Oktagon na cestách

sociálno-divadelný projekt Oktagon vznikol v roku 2006 pod hlavičkou Nota bene. V hre účinkujú predajcovia pouličného časopisu a spracováva tému bezdomovectva. V roku 2007 sme s divadelným predstavením cestovali po SR aj v zahraničí.

V rámci projektu Oktagon na cestách sa členovia komunity učili:

pomocou dramaterapeutických cvičení pomenovať a verbalizovať svoje pocity, ktoré majú pri prežívaní na ulici

komunikačným zručnostiam

dodržiavať časový a organizačný rámec

zodpovednosti a spolupráce

akceptovať jeden druhého.

Za každé vystúpenie boli finančne odmeňovaní.


V priebehu roka 2007 sme odohrali 13 vystúpení v rôznych mestách Slovenska a Česka. tiež sme vystupovali na festivaloch napr. Festival pri príležitosti medzinárodného dňa chudoby v Českom Tešíne. Oktagon videlo viac ako tisíc divákov, medzi ktorými boli aj bezdomovci, študenti a telesne postihnutí.


Projekt Oktagon na cestách nebol financovaný z grantov. V rámci projektu sme odpracovali množstvo dobrovoľnej práce, členov komunity sme vyplácali z vyzbieraného vstupného. O.z.Proti prúdu a reklamná agentúra Drift nám dali k dispozícii autá a hradili cestovné náklady. Divadelný ústav v Bratislave nám umožnil skúšať a hrať v priestoroch Štúdia12, na Jakubovom námestí. Všetkým, ktorí participovali na projekte ďakujeme.


Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 07


V dňoch 7 a 8.decembra 2007 sme organizovali v priestoroch Štúdia12, v Bratislave prvý ročník medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel. Na festivale vystúpili bezdomovecké divadlo Ježek a Čížek (CZ), Aha divadlo (HU) a Divadlo bez domova (SR). Všetky divadelné formácie pracujú s bezdomovcami, handicapovanými skupinami obyvateľstva a robia sociálne divadlo. V rámci festivalu prebehlo diskusné stretnutie na tému „Môže byť divadlo chránenou dielňou?“


Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel finančne podporil Vyšehradský fond, vo výške 10.000 Eur.

Projekt podporili  o.z.Proti Prúdu a Divadelný ústav, Štúdio12, Bratislava.

Súkromnými donormi boli: IMPA, Drift, Karex.


Na divadelné vystúpenia v rámci festivalu, prišlo viac než 350 divákov.


Všetkým ktorí nás podporili, držali nám palce a hlavne sa prišli pozrieť na predstavenia, ďakujeme.Projekt Deň mŕtvych


V septembri 2007 sme začali pripravovať komunitu pre novú divadelnú hru, Deň mŕtvych. Kontaktovali sme telesne postihnutú mládež z DSS na Mokrohájskej ulici v Bratislave a náš tím rozšírili zatiaľ dievčatá, ktoré už v minulosti s divadlom mali skúsenosti. Do konca roka sme absolvovali 6 dramaterapeutických stretnutí na ktorých sme robili cvičenia, brainstorming  a viedli rozhovory o tom, čo by mala nová divadelná hra obsahovať. V novembri sme sa uchádzali o grant na Ministerstve kultúry SR vo výške 416000 Sk. Vec je v štádiu posudzovania. Premiéru plánujeme v máji 2008.

Na projekte participuje o.z.Proti prúdu a Divadelný ústav v Bratislave a firma Karex.


Hlavné aktivity v rámci posilnenia organizácie.


-vytvorenie štruktúry a rozdelenie kompetencií

-vytvorenie webovej stránky www.divadlobezdomova.sk

- účasť na stretnutí nezávislých divadiel, European off network v Brescii,Taliansko.

- Divadlo bez domova sa stalo členom ITI/UNESCO (International Theatre Institute)

- rozšírenie komunity DBD

- uzatvorili sme partnerstvo s o.z.Ježek a Čížek (Praha) a AHA divadlom (Budapešť)

-PR aktivity


V Bratislave 3.januára 2008 Patrik Krebs - štatutárny zástupca


 

2007