Workshop Island

 
 

Súčasťou projektu “Divadlo utláčaných” bola aj cesta k partnerom v Reykjavíku.


Na Islande sme absolvovali konferenciu, niekoľko dôležitých stretnutí a workshop s témou: Bibliodráma.


Konferenciu organizovali obaja naši partneri: mesto Reykjavík, teda radnica a Reykjavíkur Akademian. Bolo to stretnutia odborníkov z viacerých oblasti: sociálni pracovníci, terapeuti, úradníci z radnice, politici, umelci i ľudia zo znevíhodnených skupín obyvateľstva, či farár...


Part of the project “Theatre of the Oppressed” was a visit of partners in Reykjavik.


In Iceland we took part on the Conference, some important meetings and workshop: Bibliodrama.


The conference was organized by our partners: City of Reykjavik and Reykjavikur Akademian. It was a gathering of professionals from different fields: social workers, therapist, clerks from City Hall, politicians, artists and people from unprivileged groups or a priest as well...

 

18. - 22. May 2015