ERROR 2012

 
 

30.11. a 1.12. 2012 sa v Bratislave uskutočnil 6. ročník festivalu Error...bolo fantasticky...

 

Here we go...