Divadlo utláčaných - OUTRO PASSO

 

Outro passo - ďalší krok - next step


Je to stále živé, meniace sa a na realitu reagujúce predstavenie...

Diváci sa majú možnosť dozvedieť:

čo je to Divadlo utláčaných

vyskúšať si legislatívne divadlo i divadlo Fórum

pochopiť divadlo obrazov...Divadelná technika DU sa premietla aj do tohoto predstavenia, ktoré je orientované viac na konkrétne, napríklad medzinárodné publikum, alebo maldých ľudí... Pridáva nové elementy, ktoré nestoja toľko na slove, viac pracujú s telom, pocitom a nonverbalitou.

Na premiére vystúpili i hostia z Islandu a Slovenska: Guðrún, Ragnheiður a Björg (naši partneri: ReykjavíkurAkademían a Mesto Reykjavík), spolu s

ABADÁ Capoeira Slovakia & Campana Batucada.


Theatre technique TO is used also in this performance, which is oriented more towards some concrete audience, e.g. an international audience. It brings new elements not depending so much on words but on bodywork, feelings and non-verbal expressions.

The premiere was joined by guests from Iceland and Slovakia: Guðrún, Ragnheiður and Björg (our partners:  ReykjavíkurAkademían and City of Reykjavík) along with ABADÁ Capoeira Slovakia & Campana Batucada.

Divadlo utláčaných je metóda, ktorú vytvoril brazílsky divadelník Augusto Boal pri umeleckej práci s najchudobnejšími v getách Sao Paula. Metóda využíva divadelný jazyk ako prostriedok na nachádzanie možných alternatív napríklad pri riešení konfliktov a je ďalším krokom na ceste odstraňovania predsudkov, nacionalizmu a xenofóbie. Snaží sa o reflexiu aktuálnej situácie a tým smeruje k sociálnej zmene, ale súčasne je aj zábavou. Herci a herečky Divadla bez domova pomocou tejto metódy prinášajú na javisko osobnú skúsenosť s utláčaním, ktoré zažili počas života nielen na ulici.

Réžia: Patrik Krebs

Dramaturgia: Uršuľa Kovalyk

Scéna a kostými: Zuzu Hudek

Odborná spolupráca: Madlen Komárová

Hudba: Oskar Rózsa

Hrajú: ľudia bez domova, telesne postihnutí a inak sociálne vylúčené osobyProjekt prebieha vďaka programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Socia a Nadácia pre deti Slovenska.


The performance is developed during the project Theatre of the Oppressed.