DIVADLO UTLÁČANÝCH

v

DIVADLE BEZ DOMOVA


THEATRE OF THE OPPRESSED

AT

THEATRE WITH NO HOME

PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

Projekt “Divadlo utláčaných”, podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia trvá 18 mesiacov

(Apr.2014-Sep.2015) a má široký záber.


Súčasťou projektu je najmä:

 1. -naskúšanie a odpremiérovanie novej divadlenej hry

  Divadlo utláčaných - Outro Passo

 1. -odohratie 14 predstavení v Bratislave

 2. -odohratie 2 predstavení na SK, mimo Bratislavy

 3. -dlhodobý prenájom mikrobusu pre 9 osôb, špeciálne upravený pre transport telesne postihnutých hercov a herečky

 4. -výmena skúseností a 2 praktické workshopy s partnermi z Islandu: Reykjavíkur Akademían a mesto Reykjavík


Premiéra bola 29. novembra 2014


Divadelné predstavenie vzniká v duchu techniky

Divadlo utláčaných, ktorej autorom je Augusto Boal


VIDEO premiéra na ERRORe - Divadlo utláčaných Theatre of the Oppressed


Our project “Theatre of the Oppressed” is supported under Active citizenship and Inclusion program and lasts 18 months (Apr.2014 - Sept-2015)


Important parts of project:

 1. -rehearsing and premier of the new play

Theatre of the Oppressed - Outro Passo

 1. -perform 14 times in Bratislava

 2. -perform 2 times in Slovakia, out of Bratislava

 3. -longterm rental of a minibus suitable for handicapped actors and actresses as well

 4. -exchange of experiences and 2 practical workshops with our partners from Iceland:  Reykjavíkur Akademían and City of Reykjavík


Premier was 29. November 2014.


Our new performance is arising from the technique Theatre of the Oppressed, whose author is Augusto Boal

NOVINKY:

NEWS:

23.4.2014 Hráme prvé predstavenie v rámci tohto projektu - ZÁZRAČNÉ DIEŤA

28.5.2014 Hráme predstavenie Bábka

18.6.2014 Hráme predstavenie Bábka

17.9.2014 Hráme predstavenie Zázračné dieťa

7.10.2014 Hráme predstavenie Kuca Paca


24.11.-28.11. Workshop - Divadlo utláčaných

workshop - The Theatre of the Oppressed


29.11. Premiéra Divadlo utláčaných - Outro Passo

11.12. 2014 Hráme predstavenie Bábka

28.1. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo

25.2. 2015 Hráme predstavenie Bábka

25.3. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo

29.4. 2015 Hráme predstavenie Kuca Paca

14.5 - 23.5. Workshop na Islande

27.5. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo

10.6. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo


12.6. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo v

                  Banskej Bystrici - Záhrade

24.6. 2015 Hráme predstavenie Bábka

29.8. 2015 Divadlo utláčaných - Outro Passo v

                  Košiciach - Tabačka

Zásady Divadla Utláčaných:


1. Základným cieľom divadla utláčaných je humanizovat ľudstvo .


2. Divadlo utláčaných je systém cvičení , hier a techniky založenaj na Esenciálnom divadle , na pomoc mužom a ženám rozvíjať to , čo už majú v sebe : divadlo .


3. Utláčaní sú tí jedinci , alebo skupiny , ktorí sú sociálne , kultúrne , politicky , ekonomicky , rasovo , sexuálne, alebo iným spôsobom zbavení práva na dialóg alebo nejakým spôsobom je sťažený výkon tohto práva .


 1. 4.Divadlo utláčaných sa pokúša aktivovať ľudí v humanistickej snahe vyjadrenej svojim názvom :

Divadlo  o utláčaných, s utláčanými , pre utláčaných . Systém , ktorý umožňuje ľuďom , aby konali v estetike divadla , aby sa stali protagonistami , t.j. aby hrali témy zo svojich vlastných životov .


1. The basic aim of the Theatre of the Oppressed is to humanize Humanity.

2. The Theatre of the Oppressed is a system of Exercises, Games and Techniques based on the Essential Theatre , to help men and women to develop what they already have inside themselves: theatre.

 1. 3.The oppressed are those individuals or groups who are socially, culturally, politically, economically, racially, sexually, or in any other way deprived of their right to Dialogue or in any way impaired to exercise this right.

 2. 4.The Theatre of the Oppressed tries to activate people in a humanistic endeavor expressed by its very name: theatre of, by, and for the oppressed. A system that enables people to act in the fiction of theatre to become protagonists, i.e. acting subjects, of their own lives.