Projekt Filip - fotky

 
 

Fotky sú zo skúšok a predstavení, ktoré sme zahrali v rámci projektu

FILIP: Sep. 2015 - Júl 2016