FILIP: Sep. 2015 - Júl 2016

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Projekt  FILIP - divadlom proti sociálno-kultúrnemu vylúčeniu ľudí bez domova je zameraný najmä na:
  1. -pravidelné divadelné skúšky (30 x)

  2. -hranie divadelných hier pre verejnosť (8x)

  3. -PR aktivity

FOTO TUPravidelnými skúškami v divadle zamedzíme kultúrno-spoločenskému vylúčenie ľudí bez domova, počas skúšania sa herci/herečky neformálne vzdelávaju a zvyšujú si vlastné zručnosti a kompetencie  a prezentáciou divadelnej práce pre verejnosť získavajú naši herci/herečky sebavedomie, sebaúctu, sebadôveru a nové spoločenské kontakty.


Pravidelnými divadelnými skúškami hercov a herečky neformálne vzdeláme a zlepšujeme ich finančnú situáciu pravidelnými odmenami.


Prezentáciou divadelnej práce pre verejnosť získajú naši herci/herečky sebavedomie, sebaúctu, sebadôveru a nové spoločenské kontakty.  Získajú životný cieľ a motiváciu meniť sa k lepšiemu. Za hranie divadelných predstavení budú herci a herečky tiež finančne odmeňovaní, muži a ženy rovnako, pretože dodržiavame princípy rodovej rovnosti. Počas hrania divadelných predstavení platí pravidlo nulovej tolerancie alkoholu. Hraním predstavení zcitlivujeme verejnosť na problematiku ľudí bez domova, prispievame k alternatívnemu umeleckému dianiu v Bratislave, zviditeľňujeme sociálne témy a odstraňujeme predsudky, xenofóbiu a rasizmus. Počas skúšania novej divadlenej hry sa herci a herečky neformálne vzdelávaju a zvyšujú si vlastné zručnosti a kompetencie napr. hlasovými a pohybovými cvičeniami, analýzou textu, dodržiavaním pravidiel, kooperáciou, riešením technických problémov, riešením konfliktov atď.Aj v tomto prípade platí nulová tolerancia alkoholu a dodržiavanie pravidiel v skupine.

Neformálnym vzdelávaním zvyšujeme šance hercov a herečiek nájsť si zamestnanie/brigádu napr. aj v umeleckom biznise.