Fotky su z rôznych častí projektu: Ludere - dlhotrvajúci dramaterpautický proces, Ergo - pracovný proces i Sum - predstvenia v Bratislave i zájazdy mimo BA...