Ludere ergo sum

-

Hrám, teda som

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 

"Ludere Ergo Sum" (Hrám, teda som) je hlavný divadelno-pracovný projekt v roku 2015, ktorého súčasťou je dlhodobý dramaterapeutický proces (Ludere) na konci ktorého vznikne nová divadelná hra, dlhodobý ergoterapeutický proces (Ergo), ktorého výsledkom bude pokračovanie zveľaďovania divadelného priestoru a v neposlednom rade pravidelné predstavenia pre verejnosť (Sum), tento rok s prihliadnutím aj na špecifické publikum-študentov stredných škôl. Projekt priamo nadväzuje na predchádzajúce projekty LaborA a Drama LaborATorium.


Predstavenia odohraté v rámci projektu:


17.2. Krasojazdkyňa

31.3. Krasojazdkyňa

15.4. Divadlo utláčaných - Primeiro passo

13.5. Zázračné dieťa

21.6. Platea - Stará tržnica, Bratislava

26.6. Krasojazdkyňa - Bánovce nad Bebravou - Rybárska bašta

29.6. - 3.7. Intenzívny pracovný workshop

  1. 24.-  28.8. Intenzívny divadelný workshop

9.9. Divadlo utláčaných - Primeiro passo

12.9. KUCA PACA - Bánovce nad Bebravou - Rybárska bašta

26.9. Franta Project - festival Divadelná Nitra