PM 2017

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Projekt je zameraný na hlavnú činnosť našej organizácie, teda pravidelné divadlené skúšky a hranie divadelných predstavení pre verejnosť.


Projekt trvá od októbra 2016 do júla 2017.


Okrem dlhodobého dramaterapeutického procesu, počas ktorého chceme udržať pravidelné hranie aspoň štyroch rôznych divadelných predstavení - Flashback, Kuca Paca, Bábka a Povinné čítanie INAK, radi by sme pokračovali aj v aktivitách našej divadelnej kapely - Franta Project.


Jedným z predsatvení pre verejnosť je i Kuca Paca pre pracovníčky a pracovníkov donora, čím sme sa osobne a na zážitkovej báze priblížili priamo zamestnancom PM.


Okrem div. práce budeme rozvíjať náš jedinečný prístup-osobnú asistenciu pre telesne postihnutých prevádzanú ľuďmi bez domova.

CALENDAR    CONTACT    PROJECTS    SUPPORT    MORE

Hlavné merateľné ciele projektu:

6 divadlených predstavení v Bratislave

2 divadlené predsatvenia mimo BA

30 dramaterapeutických skúšok

Projekt podporil Darcovský prgram Philip Morris v nadácii Pontis.