Sny

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Termín realizácie:   január- december 2018


Zámerom projektu bolo naskúšať s hercami a herečkami DBD novú divadelnú hru, v ktorej prinesieme na javisko tému snov. Našou motiváciou nie je len ukázať aké sny sa snívajú ľuďom bez domova, telesne postihnutým a ľuďom s psychiatrickou diagnózou, ale aj ako ich vnímajú a aký odkaz v nich vidia.
Ciele projektu:


1. zapojiť do tvorby novej divadelnej hry ľudí bez domova, telesne postihnutých a inak sociálne vylúčené osoby

2. použiť v novej divadelnej hre pohybové a hudobné prvky

3. odpremiérovať hru Sny v Pisztoryho paláci

4. reprízovať novú divadelnú hru na Medzinárodnom festivale bezdomoveckých divadiel ERROR 2018Prínos projektu:

 1. vznik novej divadelnej hry

 2. herci/herečky získajú nové umelecké zručnosti

 3. pozitívne zviditeľnenie bezdomoveckej témy

 4. zcitlivovanie širokej verejnosti k problémom ľudí bez domova a telesne postihnutých

 5. socializácia marginalizovaných skupín obyvateľstva pomocou umenia

 6. zlepšenie sociálnej situácie hercov a herečiek DBD
Premiéra novej divadelnej hry SNY bola 14. novembra 2018 o 19:00 v Pisztoryho paláci- Ľavom krídle na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave. 


Projekt SNY podporilo Ministerstvo kultúry SR.

PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4